Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 062.3866147-062.3866157. Fax: 062.3866157
Print | Close

Thông báo v/v họp Hội đồng viên chức tháng 1 năm học 2017-2018

2018-01-02

       Kính mời tất cả viên chức dự họp Hội đồng viên chức tháng 1 năm học 2017-2018 vào lúc 14g00 ngày Thứ Năm (04/01/2018) tại phòng họp Hội đồng.
      Sau cuộc họp HĐVC sẽ họp GVCN tháng 1 năm học 2017-2018.

HIỆU TRƯỞNG