Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 062.3866147-062.3866157. Fax: 062.3866157
Print | Close

Thông báo v/v họp Hội đồng viên chức tháng 11 năm học 2017-2018

2017-10-31

       
     Kính mời tất cả viên chức dự họp Hội đồng viên chức tháng 11 năm học 2017-2018 vào lúc 14g00 ngày Thứ Năm (02/11/2017) tại phòng họp Hội đồng.
     Sau cuộc họp HĐVC sẽ họp GVCN tháng 11 năm học 2017-2018.

HIỆU TRƯỞNG