Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 062.3866147-062.3866157. Fax: 062.3866157
Print | Close

Nội dung họp Hội đồng viên chức tháng 10 năm học 2017-2018

2017-10-01

 
 
Nhấn vào đây để xem hoặc tải về nội dung họp HĐVC tháng 10/2017