Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 062.3866147-062.3866157. Fax: 062.3866157
Print | Close

Thông báo v/v nhập học của học sinh Trường PTDTNT Tỉnh Bình Thuận năm học 2017 - 2018

2017-08-15

 


SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNT TỈNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                
                                              Hàm Thuận Bắc, ngày 10 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v nhập học của học sinh Trường PTDTNT Tỉnh Bình Thuận
Năm học 2017 - 2018

     Thực hiện theo Quyết định số: 2212/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Thuận. Trường PTDTNT Tỉnh xin thông báo đến phụ huynh và các em học sinh như sau:

     1. Học sinh lớp 10: Tập trung tại Trường PTDTNT Tỉnh lúc 8 giờ ngày 21/08/2017 để được hướng dẫn nhập học. (Lưu ý: Trường đã gửi Giấy báo trúng tuyển cho từng em theo địa chỉ Phòng giáo dục Huyện).       
     - Ngày 21/8: Các em sẽ được nhận trang bị ban đầu, nhận phòng ở, vệ sinh phòng ở Ký túc xá. Giáo viên chủ nhiệm biên chế lớp học.
     - Ngày 22/8: Học sinh tiến hành tổng vệ sinh toàn trường theo sự phân công và điều hành của Ban QLNT, trưởng Ban lao động và Giáo viên chủ nhiệm.
     - Ngày 23/824/8: Học sinh làm vệ sinh phòng học và nhận sách giáo khoa.
     - Ngày 25/8: Các em sẽ được nhận vở và thời khóa biểu.
     - Ngày 26/8: Học sinh học Nội quy trường lớp và tập hát Quốc ca. 

     2. Học sinh lớp 11 và 12: Tập trung tại Trường PTDTNT Tỉnh lúc 8 giờ ngày 23/08/2017.
     - Ngày 23/8: Các em nhận phòng ở, vệ sinh phòng ở Ký túc xá, vệ sinh phòng học. Giáo viên chủ nhiệm biên chế lớp học.
     - Ngày 24/8: Học sinh tiến hành tổng vệ sinh toàn trường theo sự phân công và điều hành của Ban QLNT, trưởng Ban lao động và Giáo viên chủ nhiệm.
     - Ngày 25/8: Các em sẽ được nhận vở, sách giáo khoa và thời khóa biểu.
     - Ngày 26/8: Học sinh học Nội quy trường lớp và tập hát Quốc ca. 

     3. Ngày 28/08/2017: Học sinh bắt đầu học chính thức tuần đầu tiên của năm học 2017-2018 theo thời khóa biểu.
     - Đến ngày 28/8/2017: Học sinh lớp 10 nào chưa có mặt xem như vắng học không phép.
     - Từ ngày 23/8 đến 27/8: Học sinh lớp 11 và 12 nào chưa có mặt hoặc không tham gia các hoạt động lao động, vệ sinh, học Nội quy, tập hát Quốc ca, … nhà trường không cho học sinh đó vào lớp và phải mời Cha mẹ lên gặp Giáo viên chủ nhiệm để giải quyết. Học sinh đó không được xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt ở học kỳ I (2017-2018).
     - Đến 05/09/2017 học sinh nào không có mặt nhà trường sẽ cắt sĩ số.

     Đề nghị các em học sinh thực hiện theo đúng theo yêu cầu của thông báo này để khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch chung.
                                         
                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                             Phó Hiệu trưởng 
 


                                                                               LÊ MINH ĐẠO