Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 062.3866147-062.3866157. Fax: 062.3866157
Print | Close

Thông báo v/v học NQTW5 - khóa XII

2017-08-10

       Kính mời tất cả viên chức tham gia học NQTW5 - khóa XII vào lúc 7g15 ngày Thứ Ba (22/08/2017) tại phòng Hội đồng.

HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu học tập NQTW5:
 
Nghị quyết 10
 
Nghị quyết 11
 
Nghị quyết 12