Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 062.3866147-062.3866157. Fax: 062.3866157
Print | Close

Thông báo v/v họp Hội đồng viên chức đầu năm học 2017-2018

2017-08-04

        Kính mời tất cả viên chức dự họp Hội đồng viên chức đầu năm học 2017-2018 vào lúc 8g00 ngày Thứ Năm (10/08/2017) tại phòng họp Hội đồng.

HIỆU TRƯỞNG