Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc
Điện thoại: 062.3866147-062.3866157. Fax: 062.3866157
Print | Close

Tổng hợp thi đua hàng tuần học kỳ 1 năm học 2016-2017

2016-12-13

  
Nhấn vào đây để xem